نایب‌رئیس اتاق ایران در چهارمین نشست فصلی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، به تشریح چالش‌های ایفای مسئولیت اجتماعی سازمانی در سال ۱۴۰۰ پرداخت.

چهارمین نشست فصلی مسئولیت اجتماعی اتاق ایران با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌های ایفای مسئولیت اجتماعی سازمانی در سال ۱۴۰۰» برگزار شد.

در این نشست حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، محمود اولیایی، نایب رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، قاسم حسنی، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار و اردشیر گراوند، استاد و محقق مطالعات اجتماعی به سخنرانی پرداختند.

نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست اظهار کرد: اگر بخواهیم نگاهی دقیق به مفهوم مسئولیت اجتماعی داشته باشیم که در واقع هدف آن کمک به ایجاد جامعه سالم است، در آن زمان راحت‌تر می‌توانیم چالش‌ها و فرصت‌های مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی را بررسی کنیم. بسیاری از اقتصاددان در طیف‌های مختلف، همیشه به مفهموم مسئولیت اجتماعی با شک و تردید نگاه می‌کنند. به این دلیل که  بسیاری معتقدند که هدف اصلی بنگاه‌های اقتصادی به حداکثر رساندن سود است و ایفای مسئولیت اجتماعی به نوعی انحراف از وظیفه اصلی‌شان است.

او ادامه داد: اگر بخواهیم مهم‌ترین چالش‌های ایفای مسئولیت اجتماعی درسال 1400 را برررسی کنیم، باید این نکته را در نظر بگیریم که در حال حاضر وضعیت درآمدی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پایدار نیست و همین موضوع ایفای مسئولیت اجتماعی را با چالش و به نوعی متاثر می‌کند.

سلاح‌ورزی به شاخص فساد در کشور اشاره کرد و این موضوع را یکی از مهم‌ترین موانع عدم توسعه و رشد اقتصادی دانست.

او همچنین با اشاره به بحران آب در کشور، این دو چالش را یکی از مهم‌ترین موضوعاتی عنوان کرد که ضروری است در سال 1400 مورد توجه بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد.