حسین سلاح ورزی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد با بیان اینکه در روزهای اخیر مرکز آمار ایران شاخص تورم مربوط به دی ماه را منتشر کرد و این آمار نشان می دهد در بخش شاخص کل خانوارهای روستایی در حالیکه میزان رشد تورم نسبت به ماه قبل حدود  1.7 درصد بوده است، افرایش تورم لرستان 1.6 درصد بوده که تقریبا از متوسط کشوری هم کمتر بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان افزود: در بحث شاخص کل خانوارهای شهری هم در حالیکه متوسط رشد کشور 1.9 درصد بوده در لرستان این شاخص 1.6 درصد بوده و شاخص کل خانوارهای کشور هم 1.8 درصد نسبت به آذر ماه افزایش داشته که این افزایش در استان 1.6 بوده است.

سلاحورزی تصریح کرد: این آمار نشان دهنده کاهش رشد شتابان تورم در ماه های گذشته بود و در آیتم ها و شاخص های اندازه گیری تورم نشان می دهد که بیشترین کاهش رشد مربوط به بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها بوده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران افزود: پیشنهاد داریم که با توجه به جلسه قبلی که حول موضوع سرمایه گذاری بود و با توجه به تحولات پیش روی اقتصاد کشور و علائم و نشانه هایی وجود دارد که امکان سرمایه گذاری خارجی تا حدودی فراهم شود و لذا پیشنهاد می شود که برنامه ای برای سال 1400 در خصوص سرمایه گذاری در استان تدوین شود و 1400 میلیارد تومان سرمایه برای استان از سه محور جذب کنیم.
وی یادآور شد: این سه محور شامل بازار پول، بازار سرمایه و بورس و بخش هم از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
سلاح ورزی اضافه کرد: در کنار هم کارهای روتین و معمولی که برای بخش های اقتصادی استان پیش رو داریم اگر بتوانیم 1400 میلیارد تومان جدید را تامین مالی و سرمایه گذاری کنیم، کمک موثری به اقتصاد استان صورت می گیرد .