مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی
مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق لرستان با هدف اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی فعالان بخش خصوصی از آخرین تحولات اقتصادی جهان ، ایران و استان در حوزه های مختلف کسب و کار (صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات ) در سال 95 تشکیل شد. وظیفه اصلی این مرکز انجام مطالعات تحلیلی، تدوین گزارشات کارشناسی، مطالعات تطبیقی و میدانی، تهیه، بررسی و تحلیل آمار می باشد. این مرکز در راستای نیل به اهداف خود اقدام به انتشار مستمر گزارش ها و مطالب اقتصادی با استفاده از داده ها و اطلاعات منابع معتبر رسمی داخلی و بین المللی می نماید. همچنین با انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی علاوه بر زمینه سازی رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی و پویایی اقتصادی استان بستر لازم را برای مشارکت اتاق در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری استان فراهم می نماید.

اولویت های پژوهشی