به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان، پنجمین نمایشگاه و همایش بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و دهمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری کشور با حضور نمایندگان اتاق های بازرگانی سراسر کشور و 360 شرکت کننده داخلی و خارجی در حال برگزاری است و 51 دیپلمات خارجی نیز برای شرکت در این دو رویداد مهم اقتصادی حضور دارند.
معرفی اقتصاد اسلامی و جذب سرمایه گذاری و داخلی مهمترین اهداف برگزاری این دو نمایشگاه است.
28 نشست تخصصی در حاشیه برگزاری نمایشگاه بورس بانک بیمه و خصوصی سازی و فرصتهای سرمایه گذاری در کیش تا پایان نمایشگاه برگزار میشود.