دبیرخانه هیأت های حل اختلاف

دبیرخانه هیأت های حل اختلاف در مورخ 01/04/1395 در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی لرستان تأسیس گردیده است.  این دبیرخانه متشکل از سه هیات حل اختلاف مالیاتی، تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و تشخیص کار و امور اجتماعی  می باشد.

اهم اقدامات صورت گرفته جهت راه اندازی و ساماندهی دبیرخانه  به شرح ذیل می باشد:

  • گردآوری اطلاعات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی لرستان به تفکیک شهرستان و هیأت مربوطه.
  • ساماندهی برگزاری جلسات هیأت ها و ممانعت از برگزاری جلسات غیر رسمی.
  • اطلاع رسانی تاریخ برگزاری جلسات هیات ها به نمایندگان و اعضاء اتاق
  • تهیه فرم گزارش­دهی نمایندگان به تفکیک هیأت ها.
  • تهیه نرم افزار جامع مدیریت دبیرخانه­ی هیأت های حل اختلاف
  • رایزنی با سازمان های مربوطه جهت تسهیل در اجرای امورات دبیرخانه.
  • برگزاری کلاس های آموزشی جهت ارتقاء و توانمندسازی نمایندگان اتاق.

نرم افزار دبیرخانه هیات­های حل اختلاف بمنظور سازماندهی و مدیریت دبیرخانه هیات های حل اختلاف توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان تهیه شده است درنرم افزار مذکور عملیاتی مانند ثبت اطلاعات نمایندگان هیات­ها، ثبت اطلاعات متقاضی، زمانبندی و مدیریت جلسات، ثبت نتایج پرونده ها، گزارش گیری از نتایج پرونده­ها انجام می­شود .