به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان، دکتر گیل‌آبادی همایش رهیافتی نو برای توسعه استان، اظهار کرد: بعضی از شهرها مثل تبریز، اصفهان، قزوین، رشت و مشهد آغازگر حرکتی بودند که به هر طریق به برند یا به ” Grand Image”  این شهرها ختم می‌شد و بدون شک در آینده نزدیک جهشی در اقتصاد خواهند داشت.

وی ادامه داد: ما چاره‌ای نداریم که به خاطر رشد و توسعه یک شهر یا یک استان از مبانی ارتباطات راهبردی استفاده کنیم. برای رسیدن به ارتباطات راهبردی چاره‌ای وجود ندارد، ‌مگر این‌که برنامه‌ریزی دقیق استراتژیک وجود داشته باشد.

گیل‎آبادی افزود: ارتباطات راهبردی دو حوزه توسعه ارتباطات و ارتباطات توسعه را تعریف می‌کند.

رییس خانه تئاتر ایران یادآور شد: اگر وارد شهر خرم‌ آباد شویم با میانگین آب و هوایی ۲۴ درجه، به رنجی که در تمام دنیا به‌عنوان شهرهای اول دسته‌بندی شده برخورد می‌کنیم.

وی اضافه کرد: شهر خرم‌‎آباد یک زمینه تاریخی جدی و اساسی و اقلیمی دارد که آن اقلیم مزیت نسبی خدادادی است اما ما از آن بهره جدی نگرفتیم و گسستی که در این شهر یا در این استان می‌بینیم، فقط با یک برنامه استراتژیک می‌توانیم به سمت توسعه‌ای که ویژه‌محور و چشم‌انداز محور است، حرکت کنیم.

گیل‎آبادی خاطر نشان کرد: ما چاره‌ای نداریم که چشم خودمان را درست و به شکلی استراتژیک با راه‌های مشخص برای رسیدن به یک برند شهری تعریف کنیم. خرم آباد برای توسعه برنامه‌ریزی دقیق استراتژیک می‌خواهد.

رییس خانه تئاتر ایران شد: اگر بخواهیم امور لرستان را به همین نحو ادامه دهیم، سرمایه‌گذاران موجود هم روز به روز از تعدادشان کاسته خواهد شد و ما به سمتی می‌رویم که کسی دیگر رغبتی به تکه‌ای از بهشت که لرستان است، نشان نخواهد داد.