«برگزاری سمینار آموزشی ” آشنایی با ارزهای دیجیتالی »

پنج شنبه 10 بهمن ماه 1398 ساعت  08:30  تا  14:30


سالن آموزش اتاق بازرگانی لرستان

 

 

فرم زیر را جهت ثبت نام در سمینار آموزشی تکمیل نمایید …