نایب رییس اتاق بازرگانی لرستان طی این دیدار در تعمیق بیشتر روابط آموزش و پرورش با اتاق بازرگانی در حوزه تولید و تجارت تاکید کرد و گفت : ارتباط حوزه های مختلف آموزش و پرورش با بخش تولید و تجارت منجر به هم افزایی و تحول علمی و اجرایی در آموزش و پرورش خواهد شد .
محمد خاکی در ادامه افزود : آموزش به طور عام و آموزش و پرورش به طور خاص می تواند نقش موثری در توسعه پایدار داشته باشد . در واقع آموزش و پرورش به عنوان زیربنایی ترین نهاد در جامعه شرط اصلی توسعه همه جانبه می باشد .
در این دیدار مدیرکل آموزش و پرورش نیز بر تعامل هرچه بیشتر با اتاق بازرگانی لرستان در راستای همفکری و همکاری در زمینه های آموزشی و مهارتی بویژه در سطح هنرستانها تاکید داشتند.