جلسه انتخابات هیات رییسه کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و کسب و کارهای دانش بنیان ” در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد.

? چهارشنبه 5 خرداد ماه 1400

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ در این جلسه امیر جافری با 7 رای به عنوان رییس کمیسیون و آقایان رسول کرمی و علیرضا دریکوند به عنوان نواب رییس به ترتیب 12 و 11 رای انتخاب شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکاس : امین آزادبخت