جلسه انتخابات هیات رییسه ” کمیسیون بانک، بیمه و مالیات” در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد.

? دوشنبه 28 تیر ماه ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ در این جلسه حیدر کریمی بیرانوند با 15 رای به عنوان رییس کمیسیون و آقایان علی کیامهر و محمدرضا رمضانی به عنوان نواب رییس به ترتیب 7 و 6 رای انتخاب شدند.