به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان؛ این جلسه مشترک صبح امروز چهارشنبه 27 اسفندماه ۱۳۹۹ به ریاست موسی خادمی استاندار لرستان در اتاق بازرگانی لرستان برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکاس : امین آزادبخت