به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ جلسه هیأت مدیره کانون زنان بازرگان چهارشنبه  13 اسفنده ماه 99 با حضور خانم دکترپرویزپور مدیرکل اموربانوان استانداری ،خانم دکترشادابفر مدیرکل اقتصاد و دارایی استان ، خانم دکتر حسن پور ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و خانم دکتر نظری عضوشورای شهر خرم آباد و جمعی از بانوان کارآفرین در خصوص بررسی مسایٔل و مشکلات بانوان فعال افتصادی در دوران کرونا و پساکرونا در سالن جلسات اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد.