✔ دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در راس هیأتی بلند پایه از مسئولین ارشد کشوری عصر امروز وارد لرستان شد.

✔ برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و حضور در نشست جمعی از فعالان اقتصادی , فرهنگی و اجتماعی از برنامه های روز اول آقای دکتر نهاوندیان بود که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد.

“روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان”
????
https://t.me/otaghkhd