به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در جلسه وزیر دادگستری با فعالان اقتصادی در اتاق ایران به وضعیت نامطلوب ایران از نظر شاخص‌های سهولت محیط کسب‌وکار در کشور و سقوط 4 پله‌ای ایران در اندازه‌گیری‌های جهانی اشاره و تشریح کرد: برای اندازه‌گیری میزان سهولت کسب‌وکار در کشور 11 معیار مدنظر قرار می‌گیرد که از این تعداد 5 مورد به دایره وظایف دادگستری و قوه قضائیه مربوط می‌شود.

وی پیشنهاد داد: برای بهبود رتبه ایران در سطح جهانی و در نتیجه ارتقای سطح سهولت کسب‌وکار در کشور، این شاخص‌ها مورد مطالعه قرار بگیرد و آنچه لازم است از سوی دستگاه‌های مربوطه دنبال شود.

“روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ”

?? @otaghkhd