کلاس آموزشی صدور کارت بازرگانی

 

زمان: 15 مردادماه 1393

 

مکان: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد

 

IMG_8728.jpg

 

IMG_8725.jpg

 

IMG_8724.jpg

 

IMG_8723.jpg

 

IMG_8721.jpg

 

IMG_8714.jpg

 

IMG_8716.jpg

 

IMG_8717.jpg

 

IMG_8718.jpg

 

IMG_8720.jpg

 

IMG_8731.jpg

 

IMG_8732.jpg