اتاق خرم‌آباد برگزار نمود:

«سمینار آشنایی با مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی»

 

مدرس: محمود مقتدرنژاد

 

چهارشنبه 4 تیرماه 93/ ساعت 8:30 تا 14:30

 

سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

 

 

گزارش تصویری

 

seminare asnad 001.jpg

seminare asnad 005.jpg

seminare asnad 030.jpg

seminare asnad 014.jpg

seminare asnad 033.jpg

seminare asnad 022.jpg

seminare asnad 038.jpg

seminare asnad 048.jpg

seminare asnad 041.jpg

seminare asnad 055.jpg

seminare asnad 058.jpg

seminare asnad 050.jpg