گزارش تصویری

سمینار رایگان یک روزه آموزشی  

مهارت های تنظیم قرارداد و مزیت قید شرط داوری در آن 

 

 

زمان: سه‌شنبه 28 اریبهشت ماه 95 (ساعت 8:30 صبح تا 13)

مکان: سالن همایش دادگستری شهرستان خرم‌آباد (فاز یک کیو)

مدرس: دکتر همایون رضایی‌نژاد

 

 

 

IMG_4911.JPG

 

IMG_4954.JPG

 

IMG_4924.JPG

 

IMG_4934.JPG

 

IMG_4936.JPG

 

IMG_4937.JPG

 

IMG_4946.JPG

 

IMG_4943.JPG

 

IMG_4950.JPG

 

IMG_4951.JPG

 

IMG_4957.JPG

 

IMG_4959.JPG

 

IMG_4961.JPG

 

IMG_4964.JPG

 

IMG_4965.JPG

 

IMG_4969.JPG

 

IMG_4972.JPG

 

IMG_4977.JPG

 

IMG_4978.JPG

 

IMG_4981.JPG

 

IMG_5000.JPG

 

IMG_4998.JPG

 

IMG_4983.JPG

 

IMG_4996.JPG

 

IMG_4995.JPG

 

IMG_4993.JPG

 

IMG_4990.JPG

 

IMG_4987.JPG

 

IMG_4985.JPG