گزارش تصویری

 

سمینار رایگان آموزشی

 

اخلاق حرفه ای در کسب و کار

 

زمان: 8 شهریور 96

 

مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

 

dy7a_img_5562.jpg

 

mlar_img_5559.jpg

 

08tq_img_5563.jpg

 

zdcq_img_5567.jpg

 

1gyh_img_5570.jpg

 

zy0h_img_5571.jpg

 

7741_img_5572.jpg

 

qehp_img_5574.jpg

 

hcyt_img_5575.jpg

 

fs01_img_5576.jpg

 

9wfo_img_5578.jpg

 

q68_img_5585.jpg

 

qc7q_img_5579.jpg