گزارش تصویری سمینار آموزشی “اصول شروع و تدوین طرح کسب و کار”

 

با حضور: دکتر باران‌دوست

 

زمان: 17 مهر 96

 

مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

 

 

opoj_img_6372.jpg

 

wqo7_img_6377.jpg

 

sgrn_img_6376.jpg

 

o48q_img_6378.jpg

 

h7yi_img_6381.jpg

 

wzki_img_6382.jpg

 

cj6t_img_6387.jpg

 

yyg0_img_6383.jpg

 

prgx_img_6386.jpg

 

ofnp_img_6385.jpg

 

y45w_img_6388.jpg

 

zq63_img_6389.jpg

 

8nb6_img_6391.jpg

 

4f7m_img_6392.jpg

 

4vla_img_6393.jpg

 

ea5n_img_6394.jpg

 

3a51_img_6396.jpg

 

4iw0_img_6397.jpg

 

hhku_img_6398.jpg

 

1lx7_img_6402.jpg

 

cl1q_img_6399.jpg

 

oszk_img_6403.jpg

 

jf08_img_6401.jpg

 

dl1e_img_6404.jpg

 

s6vx_img_6408.jpg

 

jqgi_img_6405.jpg

 

ccor_img_6411.jpg

 

12o5_img_6412.jpg