گزارش تصویری “سمینار آموزشی مدیریت تغییر و رهبری تحول”

 

مدرس: دکتر حسام زند حسامی

 

مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی لرستان

 

زمان: 7 خردادماه 96

 

iht9_img_2890.jpg

 

e06m_img_2891.jpg

 

fro9_img_2895.jpg

 

f5h2_img_2892.jpg

 

ki2b_img_2896.jpg

 

1y70_img_2893.jpg

 

3tbu_img_2900.jpg

 

lb39_img_2901.jpg

 

04k5_img_2898.jpg

 

8vs_img_2902.jpg

 

j1og_img_2897.jpg

 

rfo8_img_2894.jpg

 

3rci_img_2904.jpg

 

lxi4_img_2905.jpg

 

wiwu_img_2903.jpg