گزارش تصویری سمینار آموزشی


تکنیک‌های نوین بازاریابی و توسعه کسب و کار در فضای مجازی

 

زمان: 26 مرداد 96


مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

 

 

y7lp_img_5311.jpg

 

70ld_img_5313.jpg

 

hanu_img_5314.jpg

 

vikj_img_5315.jpg

 

hq79_img_5316.jpg

 

3dk0_img_5317.jpg

 

egn_img_5318.jpg

 

uu9b_img_5319.jpg

 

gvey_img_5321.jpg

 

3a5w_img_5323.jpg

 

8o4x_img_5324.jpg

 

j2nd_img_5325.jpg

 

7clc_img_5326.jpg

 

j7hy_img_5327.jpg

 

huxf_img_5328.jpg