گزارش تصویری

 

سمینار آموزشی آشنایی با قوانین گمرکی

 

مدرس: علیرضا راشدی اشرفی

 

زمان: 6 شهریور 95

 

مکان: سالن همایش سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان

 

 

IMG_7702.JPG

 

IMG_7704.JPG

 

IMG_7709.JPG

 

IMG_7717.JPG

 

IMG_7712.JPG

 

IMG_7706.JPG

 

IMG_7713.JPG

 

IMG_7715.JPG