گزارش تصویری

 

سمینار آموزشی آشنایی با قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم

مالیات بر ارزش افزوده و نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

 

با حضور: دکتر فلاح‌نژاد

 

زمان: 21 و 22 تیرماه 96

 

مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی لرستان

 

jopa_img_4600.jpg

 

ixus_img_4608.jpg

 

zycp_img_4601.jpg

 

fv58_img_4606.jpg

 

jwab_img_4607.jpg

 

0ko_img_4609.jpg

 

c993_img_4610.jpg

 

e7d6_img_4613.jpg

 

ibym_img_4614.jpg

 

5io4_img_4616.jpg