گزارش تصویری برگزاری «کارگاه آموزش تاجر الکترونیک» در اتاق خرم‌آباد

با حضور حسین زینی‌وند (مدرس تاجر الکترونیک‌در ایران)

 

img_3670.jpg

 

img_3660.jpg

 

img_3658.jpg

 

img_3662.jpg

 

img_3657.jpg

 

img_3666.jpg

 

img_3652.jpg

 

img_3673.jpg

 

img_3663.jpg