کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد فعالیت خود را با هدف رونق صنعت گردشگری و رفع مشکلات این حوزه آغاز نموده است.

1- اعضاء کمیسیون

2-برگزاری اولین جلسه کمیسیون گردشگری – 95/3/5

3-برگزاری دومین جلسه کمیسیون گردشگری-95/3/20

4-برگزاری سومین جلسه کمیسیون گردشگری-95/3/27

5-برگزاری چهارمین جلسه کمیسیون گردشگری-95/4/10