کمیسیون عمران و خدمات مهندسی اتاق بازرگانی لرستان فعالیت خود را با هدف پیگیری مطالبات و رفع مشکلات در حوزه عمران و خدمات مهندسی آغاز نموده است.

 اعضاء کمیسیون :

2.     

علی نصیر پور

عضو

3.     

امین الفتی

نائب ریس

4.     

 امیر تابان

نائب رئیس

5.     

پویا ساکی

عضو

6.     

ناصر صورتیان

عضو

7.      مراد یعقوب نیا

عضو

8.     

سید رضا رزاز

عضو

9.     

کامران زادخوش

عضو

10.  

علی پیری

عضو

11.  

محمد چنگایی

عضو

12.   محسن نظری مهر

عضو