کمیسیون بانک، بیمه و مالیات

۵ دی ۱۳۹۶

 

کمیسیون بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد فعالیت خود را با هدف پیگیری مطالبات و رفع مشکلات در حوزه بانک، بیمه و مالیات آغاز نموده است.

 

  • اعضاء کمیسیون بانک، بیمه و مالیات

 

۱ حجت والیزاده رئیس کمیسیون
۲ طهماس کرمی عضو
۳ محمد ارشادی عضو
۵ محمدرضا حاتمی عضو
۶ ناهید عباسی عضو
۷ محمد تقی مرادی فر عضو
۸ محمد خاکی عضو
۹ فخر الدین مالزیری عضو
۱۰ شکراله خدارحمی عضو
۱۱ بهمن نقی بیرانوند عضو
۱۲ اسداله سعیدی عضو

 

مطالب اخیر کمیسیون بانک، بیمه و مالیات

Translate »