کمیسیون بازرگانی،حمل ونقل و امور گمرکی

۵ دی ۱۳۹۶

 

 

کمیسیون بازرگانی ،حمل و نقل و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد فعالیت خود را با هدف پیگیری مطالبات و رفع مشکلات در حوزه بازرگانی ،حمل و نقل و امور گمرکی آغاز نموده است.

 

 

  • اعضاء کمیسیون

 

۱ حجت والیزاده رئیس کمیسیون
۲ طهماس کرمی عضو
۳ محمد ارشادی عضو
۵ محمدرضا حاتمی عضو
۶ ناهید عباسی عضو
۷ محمد تقی مرادی فر عضو
۸ محمد خاکی عضو
۹ فخر الدین مالزیری عضو
۱۰ شکراله خدارحمی عضو
۱۱ بهمن نقی بیرانوند عضو
۱۲ اسداله سعیدی عضو

مطالب اخیر کمیسیون بازرگانی،حمل ونقل و امور گمرکی

Translate »