اساسنامه

فصل اول کلیات

 

ماده 1-  اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور  فراهم آوردن زمینه همکاری، هم اندیشی و انجام کارهای سازمان یافته در میان کارآفرینان استان، در پیوند با ایجاد فضای مساعد کارافرینی، شبکه سازی کسب و کارها و انجام کارهای مشترک، آموزش و مهارت آفرینی در زمینه مدیریت و کارافرینی و انجام مسئولیتهای اجتماعی، کانون کارافرینی استان لرستان به استناد بند ک ماده 5 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ماده ( 5 ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در راستای اجرای مصوبه بیست و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال 11/07/1384 مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.

 

ماده 2- نام:

” کانون کارافرینی استان لرستان ”

 

ماده 3- هویت:

کانون کارآفرینی استان لرستان ”  که در این اساسنامه اختصاراً “ کانون” نامیده می شود، در اجرای ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت حرفه ای، تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

 

ماده 4- تابعیت:

تابعیت “ کانون” ایرانی است.

 

ماده 5- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی” کانون ” در مرکز استان می باشد.

تبصره: تعیین محل دفتر مرکزی” کانون ” از اختیارات هیأت مدیره می باشد.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی “ کانون” مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می شود و نیز کتباً به اطلاع سازمان ملی کارآفرینی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواهد رسید.

 

ماده 6- حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت ” کانون” سراسر استان  است. ” کانون” می تواند پس از تصویب هیات مدیره و تائید سازمان ملی کارآفرینی ایران در شهرستانها نمایندگی دایر کند.

تبصره: شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین­نامه­های اجرایی ذیربط اتاق ایران و سازمان کارآفرینی ایران باشد.

 

ماده 7- مدت فعالیت :

مدت فعالیت ” کانون” از تاریخ ثبت نامحدود است.

 

فصل دوم وظائف و اختیارات

 

ماده 8- وظایف و اختیارات ” کانون کارآفرینی استان لرستان ” عبارتند از:

8-1- ارایه مشورت‌های تخصصی به نمایندگان قوای سه گانه در استان، در زمینه تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه و ترویج کارافرینی

8-2- ارایه مشاوره‌های فنی و تخصصی به کارافرینان و متقاضیان راه‌اندازی و توسعه کسب و کار

8-3- تشکیل و توسعه نهادهای غیر دولتی پشتیبان در حوزه ترویج و توسعه کارافرینی (مالی-اعتباری، علمی-آموزشی، حمایتی-بیمه‌ای، نوآوری و فناوری، مشاوره‌ای و …)

8-4- شناسایی موانع و مشکلات کارافرینی در استان و تلاش برای رفع آنها

8-5- افزایش همکاری و کارهای مشترک در میان اشخاص کارافرین و شبکه سازی کسب و کار در استان و با سایر استانها؛

8-6- افزایش مهارتهای کارافرینی و مدیریتی در جوانان از طریق آموزش، انتقال تجارب و سایر روشهای ممکن؛

8-7- افزایش دانش و توانمندی کارافرینان و جوانان در زمینه مدیریت تشکلها و سازمانهای غیر انتفاعی؛

8-8- آشناسازی کارافرینان با مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی (CSR) و سازماندهی و اجرای کارهای مشترک در این زمینه؛

8-9- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت ” کانون ” در داخل و خارج کشور؛

8-10- برگزاری رویدادهای استارت آپی و تلاش در جهت دیده شدن خلاقیتها و نوآوریهای جوانان و ایجاد پیوند بین صاحبان جوان ایده و سرمایه گذاران توانمند

8-11- شناسایی و سطح‌بندی کارافرینان استان

8-12-  تلاش برای شکل گیری نهادهای لازم در بخش خصوصی برای مهارت افزایی، مشاوره، حمایت و تأمین سرمایه برای شرکتهای نوپای دانش بنیان در استان؛

8-13- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “ کانون” و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی وتبادل اطلاعات مربوطه ؛.

8-14- همکاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در زمینه های مرتبط با مأموریت کانون و یا زمینه های ارجاعی از سوی اتاق و دستگاههای اجرایی؛

8-15- همکاری با نهادهای کارافرینی در داخل و خارج از کشور و برگزاری و مشارکت در رویدادهای مربوطه؛

8-16- برگزاری دوره های آموزشی  مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها؛

8-17- سازماندهی حضور و بازدید از نمایشگاههای داخلی و خارجی به منظور آشنایی کارافرینان با فناوریهای پیشرفته و دستاوردهای کارافرینان در سایر استانها/کشورها

8-18- هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمانهای تخصصی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای کانون؛

8-19- مشاوره و کمک به تصمیم‌گیری‌های مدیران ارشد استان و افزایش ضریب اطمینان تصمیمات اتحاذ شده در زمینه کارافرینی

8-20- حضور در کارگروه سرمایه‌گذاری و اشتغال استان و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و سایر مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم سازی استان

 

فصل سوم ـ عضویت و شرایط آن

ماده 9 ـ عضویت و شرایط آن :

کلیه کارآفرینان حقیقی و حقوقی استان با داشتن شرایط زیر می توانند به عضویت کانون درآیند:

الف) داشتن تابعیت ایرانی

ب) دارا بودن کارت عضویت معتبر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

ج) پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه

د) پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه

ه) و داشتن یکی از شرایط ذیل برای اشخاص حقیقی و حقوقی :

 • اشخاص حقوقی:
 • شرکت‌ها و موسسات مختلف صنعتی، خدماتی، کشاورزی و نیز کسب و کارهای خرد و خانگی که در فعالیت‌های کارافرینانه مشغول به فعالیت هستند، حسب ضوابط و مقررات در آیین‌نامه‌های اجرایی
 • سازمان‌های مردم نهاد کارآفرینی حسب ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌های اجرایی
 • انجمن‌های کارافرینی دارای مجوز از وزارت کشور
 • مراکز رشد استان
 • پارک‌های علم و فناوری استان
 • اشخاص حقیقی:
 • برگزیدگان جشنواره‌های کارافرینی سازمان‌ها و نهادهای مختلف، در بخش‌های مختلف اقتصادی (نفرات اول تا سوم)
 • کارافرینان عضو سازمان‌های نظام صنفی با معرفی سازمان‌های نظام صنفی ذیربط
 • مخترعین و مبتکرین دارای اثر به ثبت رسیده در مرجع ذیربط
 • تخبگان با معرفی بنیاد ملی نخبگان استان
 • کلیه اتباع ایرانی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته‌های کارافرینی
 • صاحبان ایده و کارافرینان معرفی‌شده از سوی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری
 • اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهشی که دارای سوابق علمی و اجرایی چون تالیف، ترجمه، تدریس در موضوع کارافرینی می‌باشند.
 • کارافرینان سازمانی با معرفی سازمان مربوطه
 • سایر کارافرینان مستقل با تایید هیات مدیره

تبصره: روسای سازمان‌ها، مراکز و انجمن‌های بند 1 این ماده، می‌توانند در صورت عدم عضویت حقوقی نهاد ذیربط، به عضویت حقیقی انجمن درآیند.

 

ماده 10 ـ حقوق و وظایف اعضاء :

کلیه اعضای کانون موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف  ” کانون ” می باشند.

تبصره 1- زایل شدن هریک از شروط پذیرش عضویت برای هریک از اعضا در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره 2- تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرائط عضویت بوجود می آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به کانون را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 3 ـ آن دسته از اعضاء که به هردلیل شرائط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات “ کانون” را نخواهند داشت.

 

فصل چهارم   ارکان

ماده 11- ارکان “ کانون” عبارتند از:

الف- هیئت امناء:

 • استاندار (رئیس هیئت امناء)
 • مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
 • ریاست سازمان صنعت،معدن و تجارت استان
 • رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
 • رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
 • دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان
 • رئیس کانون کارافرینی استان (دبیر هیئت امناء)
 • رئیس کل دادگستری استان
 • رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی
 • دو نفر کارآفرین یا صاحبنظر در حوزه کارآفرینی به معرفی دبیر هیئت امناء و تائید رئیس هیئت امناء

جلسات هیئت امناء حداقل سالی دوبار و با دعوت دبیر هیئت امناء تشکیل می‌گردد.

وظایف هیئت امناء عبارتست از:

– فراهم سازی زمینه‌های همکاری بین کانون و دستگاههای اجرایی در زمینه توسعه کارافرینی استان

– اطلاع از فعالیت و کیفیت و مشکلات کانون و ارائه طریق به آنها

ب- مجمع عمومی؛

ج- هیات مدیره؛

د- بازرس.

 

ماده 12- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری ومتشکل ازاعضاء یا نمایندگان رسمی اعضای “ کانون” میباشد.

12-1- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب کانون و حداقل پانزده و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت کننده مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء ارسال می گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیر الانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق اطلاع رسانی به سازمان ملی کارآفرینی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مربوطه نسبت به قرار دادن آگهی دعوت در وبگاه رسمی آنها مزبور هماهنگی نماید و از سایر رسانه‌های دیجیتال برای اطلاع‌رسانی استفاده می‌شود.

12-2- اخذ رای در مجامع عمومی “ کانون” بصورت علنی می باشد مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد  و یا به صلاحدید مجمع عمومی در موارد دیگر تصمیم به اخذ رای کتبی نماید.

12-3- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت رییسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، رأی گیری خواهد کرد. سپس هیأت رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

12-4- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه “ کانون” برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

12-5- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

12-6- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی(عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود.

12-7- دبیرخانه “ کانون” باید رونوشتی از صورتجلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران و سازمان ملی کارآفرینی ایران ارسال نماید.

 

 

ماده 13- مجامع عمومی بر دو نوعند:

 • مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده،
 • مجمع عمومی فوق العاده.

ماده 14- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و در ظرف سه ماهه اول سال مالی وفق ماده 12-1 تشکیل  می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

 

ماده 15- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده:

15-1- استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره؛

15-2- استماع گزارش بازرس و حسابرس؛

15-3- تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه “ کانون”؛

15-4- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛

15-5- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی؛

15-6- انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛

15-7- انتخاب یا عزل بازرس و حسابرس اصلی یا علی البدل؛

15-8- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و تعیین روش‌های اطلاع‌رسانی.

تبصره: هیأت مدیره می بایست حداقل 20 روز پیش از تاریخ مجمع گزارشهای خود را آماده و جهت بررسی به بازرس ارائه نماید.

ماده16- هیئت مدیره بایستی حداقل 20 روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 12-1 بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

ماده 17- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 12-1 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 18- مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده با حضور نصف بعلاوه یک اعضای اصلی رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با آراء مثبت اکثریت نسبی اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد، در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12-1 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

 

 ماده 19- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه “ کانون”؛

ب- انحلال “کانون” و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه با هماهنگی و اطلاع به سازمان ملی کارآفرینی ایران

ج- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نباشد.

ماده 20- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل نصف به اضافه یک اعضای اصلی “ کانون” رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 21- درصورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12-1 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 22- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 13 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده 12-1 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده 23 ـ با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 12-1 دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 15 روز طبق ماده 12-1 از اعضاء دعوت کند و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از سازمان ملی کارآفرینی ایران بخواهند و سازمان ملی کارآفرینی ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

 

ماده 24- هیأت مدیره:

24-1- هیأت مدیره “ کانون” مرکب است از 7 نفر عضو اصلی و( 2 ) نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین اعضا برای مدت 3 سال انتخاب می شوند.

تبصره: حداقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره باید از میان بانوان عضو کانون انتخاب شود. در صورت نبود نامزد به میزان کافی از میان بانوان، با تأیید هیأت رئیسه مجمع، امکان انتخاب از میان آقایان وجود دارد.

24-2- بعد از اختتام دوره ماموریت هیأت مدیره تا انتخاب هیأت  مدیره جدید، کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضای  هیأت مدیره قبلی خواهد بود.

ماده 25- هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل
می شود از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس و دو نفر را بعنوان  نائب رئیس و یک نفر بعنوان خزانه­دار انتخاب خواهد نمود.

ماده 26- مدت تصدی هر یک از سمتهای اعضای هیأت مدیره بیش ازمدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. متصدیان هر یک از سمتها توسط هیأت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده 27- هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رییس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی “ کانون” یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد.

ماده28- درصورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء هیأت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد.

ماده 29- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضای اصلی هیات مدیره رسمیت پیدا می کند.

ماده 30- اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است .

ماده 31- تصمیمات هیأت مدیره با رای حداقل سه نفر اعضای اصلی هیات مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 32- از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر یا یکی از اعضای هیأت مدیره تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می رسد.

ماده 33- هیأت مدیره یکنفر شخص حقیقی را از اعضای هیات مدیره یا خارج از اعضاء بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و یا استخدام می نماید.

تبصره 1- هیأت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره 2- سه جلسه غیبت متوالی و یا پنج جلسه غیبت غیر متوالی غیر موجه در طول یک سال در جلسات هیأت مدیره به منزله عزل از عضویت هیأت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو معزول می گردد. تشخیص موجه یا غیر موجه بودن به عهده هیأت مدیره و با رأی اکثریت مطلق ایشان است.

تبصره 3- در صورتی‌که دبیر از خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب شود، می‌تواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رأی شرکت کند.       

ماده 34-  برای انجام امور اداری و اجرایی “ کانون” دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس می گردد.

 

ماده 35- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره نماینده قانونی “ کانون” است و ازکلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور” کانون” برخوردار است.  اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

35-1- افتتاح انواع حسابهای‌بانکی بنام “ کانون” در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات “ کانون” و پرداخت هزینه‌ها از این حساب‌ها؛

35-2- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

35-3- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

35-4- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول بنام و حساب “کانون”؛

35-5- استخدام و عزل ونصب دبیر “ کانون” وتعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختها (در صورتی‌که دبیر خارج از اعضاء هیئت مدیره باشد.)

35-6- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان ودیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق وتکالیف مربوط به داوری؛

35-7- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره “ کانون” و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

35-8- تعیین و اعزام نماینده به شوراها ، کمیسیون ها ،کمیته ها، هیات ها و مراجع داخلی و خارجی؛

35-9- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور” کانون”درچارچوب اساسنامه؛

35-10- تدوین برنامه و بودجه “کانون” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

35-11- تهیه صورت دارائی و دیون “ کانون”، تنظیم ترازنامه وحساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

35-12- ارسال گزارشهای سالانه از عملکرد “کانون” به اتاق استان و سازمان ملی کارآفرینی ایران؛

35-13- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد دبیر؛

35-14- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان “ کانون” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

35-15- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های “ کانون”؛

35-16- همکاری با اتاق بازرگانی استان و سایر تشکلهای اقتصادی استان به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

 

ماده 36- اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:

36-1- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت) “ کانون” و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

36- 2- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه” کانون” و ارائه آن به هیات مدیره؛

36-3- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه‌ریزی و اجرایی “ کانون” و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب؛

36-4- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورتهای مالی، وصولی ها وپرداختهای “ کانون” را کنترل نموده و بر فرایند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی “ کانون”، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

36-5- تعیین کارگروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی “ کانون”؛

36-6- انتخاب دبیران کمیسیونهای تخصصی وتهیه وتدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

36-7- ارائه گزارش عملکرد “ کانون” به هیات مدیره؛

36-8- ارائه گزارشهای سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای کانون.

36-9- مدیریت داخلی کانون

 

ماده 37- بازرس:

37-1- یکنفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس “ کانون” می‌شوند باید تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیتهای بازرس را داشته باشند. اگر بودجه کانون از دو میلیارد ریال تجاوز نماید، بازرس باید از میان مؤسسات حسابرسی معتبر عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شود.

37-2- درصورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

 

ماده 38- وظایف بازرس:

38-1- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به  هیأت مدیره اطلاع و رفع آنرا درخواست می نماید.

38-2- بازرس ترازنامه و گزارشهای تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی “ کانون” را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

38-3- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به  دبیر خانه ارائه خواهد نمود.

38-4- بازرس موظف است یک نسخه از گزارشهای خود را به دبیرخانه “ کانون” تحویل دهد.

 

فصل پنجم منابع مالی

 ماده 39- منابع مالی کانون عبارتند از :

39 – 1 – ورودیه عضویت ،

39 – 2 – حق عضویت سالانه ؛

39 – 3 –  هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، اتاقها، وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی؛

39 – 4 – وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا از قبیل آموزش، برگزاری نمایشگاهها و غیره؛

ماده 40 – داوطلبین عضویت در” کانون” باید مبلغ ورودیه رابه حساب ” کانون” واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده 41 – هرعضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب “ کانون” واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده 42 – مبلغ ورودیه و مبلغ عضویت سالیانه با بر اساس دستورالعمل و رویه‌ای که توسط سازمان ملی کارافرینی ایران تهیه و ابلاغ می‌گردد، تعیین و وصول خواهد شد.

ماده 43 –  “ کانون” می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی برخوردار گردد و چنانچه  ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکهای و مؤسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد.

ماده 46 – هیأت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء، برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن هزینه های “ کانون” را تأمین کند.

 

فصل ششم انحلال و تصفیه

ماده 44- “ کانون” بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده 45- چنانچه انحلال “ کانون” از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور هیأت تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان انتخاب می کند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره “کانون” قبل از انحلال، در مقام اعضاء هیأت تصفیه، با هماهنگی و کسب نظر از سازمان ملی کارافرینی ایران بلامانع است.

ماده 46- پس ازاعلام انحلال “ کانون” و تعیین اعضاء هیأت تصفیه با هماهنگی سازمان ملی کارآفرینی ایران، مدیران سابق “ کانون” مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه “کانون” را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیأت تصفیه نمایند.

ماده 50- هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارائیها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به سازمان ملی کارافرینی ایران واگذار خواهد شد.

ماده 47- وظائف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون “ کانون” و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

 

فصل هفتم   موارد متفرقه

 ماده 48 –“ کانون” بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می تواند به تعداد مورد نیاز کمیسیون های تخصصی دائم یا موقت از بین مدیران و اعضاء “کانون” و یا خارج از آنها تشکیل دهد. وظایف و نوع فعالیت هر کمیسیون، تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان، چگونگی فعالیت و اداره و نیز نحوه انحلال آن براساس آیین نامه ها و مقرراتی خواهد بود که توسط  هیأت مدیره تهیه و تصویب خواهد شد.

ماده 49- “ کانون” نمی تواند هیچگونه موضع گیری یا دخالت رسمی یا غیرعلنی در انتخابات سیاسی استان یا کشور داشته باشد.

ماده 50- در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط سازمان ملی کارآفرینی ایران صورت  می پذیرد و نظر سازمان ملی کارآفرینی ایران در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 51 رعایت کلیه مصوبات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران و سازمان ملی کارآفرینی ایران برای کلیه اعضاء و ارکان کانون لازم الاجرا می باشد.

ماده 52- این اساسنامه در 52 ماده و 10 تبصره در تاریخ 17/8/96 به تصویب مجمع عمومی مؤسسین “کانون کارآفرینی استان لرستان “ رسیده است.