گزارش تصویری دومین جلسه


“کارگاه آموزشی شبیه‌سازی بازرگانی بین‌المللی”


زمان: شنبه 13 آبان 96


مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی

 

 

yoz_img_6874.jpg

 

iisk_img_6879.jpg

 

tdco_img_6884.jpg

 

 

50ba_img_6902.jpg

 

xe8d_img_6904.jpg

 

608m_img_6905.jpg

 

egmt_img_6906.jpg

 

gnmo_img_6907.jpg

 

fw6q_img_6908.jpg

 

lv47_img_6911.jpg

 

160x_img_6912.jpg

 

ob66_img_6914.jpg