دکتر حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، گزارشی از عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشریح و تاکید کرد: وزارت کشور از ثبت تشکل های اقتصادی اجتناب کند تا بر اساس آن اتاق ایران بتواند در امر ساماندهی تشکل ها موفق عمل کند؛ ثبت تشکل ها توسط سایر مراجع موجب اختلال در روند.