معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: در پانزدهمین دوره برگزاری روز ملی صادرات از 50 صادر کننده نمونه در بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، فنی و مهندسی، گردشگری و … تقدیر به عمل می آید.

به گزارش موج، فتح الله کرمانشاهی، صادرات را از عوامل موثر در توسعه اقتصادی کشورها دانست و اظهار داشت: این عوامل می تواند علاوه بر رشد اقتصادی موجب افزایش توان رقابت پذیری کشورها در عرصه های بین المللی شود.
وی ادامه داد: از سال 1376، 29مهرماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان روز ملی صادرات تعیین شد تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای توسعه صادرات غیرنفتی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور باشد که سال جاری پانزدهمین دوره برگزاری روز ملی صادرات و چهاردهمین دوره معرفی صادر کنندگان نمونه کشور می باشد.
کرمانشاهی با اشاره به انتخاب یک روز از سال به عنوان روز ملی صادرات که موجب گسترش تفکر و فرهنگ صادراتی در جامعه می شود، افزود: لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران همه ساله با هدف توسعه فرهنگ عمومی صادراتی کشور و تشویق صادر کنندگان و فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور نسبت به برگزاری روز ملی صادرات اقدام می کنند و با حضور رئیس جمهوری و جمعی از تولیدکنندگان و صادر کنندگان توانمند کشور، محققان، پژوهشگران، صاحب نظران و دانشجویان از بنگاههای صادراتی برتر تقدیر به عمل می آید.
معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تقویت عزم ملی برای صادرات و گسترش فرهنگ عمومی صادرات، معرفی الگوهای صادراتی موفق در عرصه ی تولید صادرات گرا، ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی صادرکنندگان و گسترش فرهنگ تولید برای صادرات و همچنین تبیین سیاست های صادراتی و معرفی توانمندیها و چهره های شاخص صادراتی کشور را از مهمترین اهداف برپایی روز ملی صادرات عنوان کرد.
یادآور می شود مراسم روز ملی صادرات امسال 30مهرماه جاری در سالن کنفرانس محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.