«حسین سلاح ورزی» نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ؛ امروز (سه شنبه) در نشست اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با حضور سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل این اتاق افزود: در سالهای گذشته شاهد پرداخت بخش بزرگی از مطالبات بخش خصوصی از وزارت بهداشت از طریق اسناد خزانه یا اوراق مشارکت بودیم اما این اوراق بدون در نظر گرفتن قدرت خرید آنها، پرداخت می شود.

وی تاکید کرد که دولت باید حداقل معادل نرخ سود بانکی را برای جبران قدرت خرید این اوراق در پرداخت مطالبات لحاظ کند.
سلاح ورزی با اشاره به مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در کشور گفت: وزارت بهداشت استقبال چندانی از این موضوع نداشته و بیشتر کارشناسان این حوزه قائلند که بستر مقررات‌زدایی در این حوزه در کشور فراهم است.

وی با اشاره به اتخاذ برخی تصمیم ها از سوی وزارت بهداشت گفت: در موضوع پالم، در سال های گذشته سیاست‌های کنترل واردات به درستی از سوی وزارتخانه اتخاذ شد و واردات آن از سالیانه 750 هزار تن به کمتر از 450 هزار تن رسید.

نایب رئیس اتاق ایران افزود: اما در مقطع دیگر، فعالان اقتصادی این حوزه با افزایش تعرفه واردات پالم به 40 درصد مواجه شدند که در مجموع این سیاست‌ها ناپایداری و عدم ثبات بازار را به دنبال داشت.