اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی لرستان

حسین سلاح ورزی
محمد خاکی
احسان دارایی
احسان ناصر
ابراهیم اسفندیاری
محسن غیاثوند
مصطفی طبیب زاده
سام محمدی
محمدکاظم مرادی فرد
اشرف السادات امیرموسوی
مسعود گیل آبادی
زهرا طهماسبی نادری چگنی
سپهدار کوشکی
ولی اله غلامی نجف آبادی
بیژن نجاریه