هیئت نمایندگان

۲۷ آذر ۱۳۸۹

اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی لرستان 

 

 

 • حسین سلاح ورزی

 • محمد خاکی

 • احسان دارایی

 • احسان ناصر

 • ابراهیم اسفندیاری
 • محسن غیاثوند
 •  مصطفی طبیب زاده
 •  سام محمدی

 • محمدکاظم مرادی فرد
 •  اشرف السادات امیرموسوی

 •  مسعود گیل آبادی
 • زهرا طهماسبی نادری چگنی
 • سپهدار کوشکی
 • ولی اله غلامی نجف آبادی
 •  بیژن نجاریه

 

Translate »