هیئت رئیسه

۲۳ اسفند ۱۳۹۷

اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی لرستان 

 

  • حسین سلاح ورزی، رییس

  • محمد خاکی، نایب رییس اول

  • احسان دارایی، نایب رییس دوم

  • احسان ناصر ، خزانه دار

  • ابراهیم اسفندیاری ، منشی

 

Translate »