دفتر ارتباط با دانشگاه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خرم آباد با همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان همایش “نقش کشاورزی در اقتصاد استان” را در تاریخ چهارشنبه 19/7/91 برگزار می نماید.

از کلیه علاقمندان به شرکت در همایش مذکور دعوت بعمل آید تا از ساعت 16 تاریخ مذکور در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان حضور بهم رسانند.