نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اطلاق مسئولیت کیفری مدیران شخص حقوقی ورشکسته به تقلب یا تقصیر

 

دریافت اطلاعات بیشتر