در نخستین نشست اتاق فکر وزارت صنعت، معدن و تجارت که با حضور “مهدی غضنفری” برگزار شد، مسائل بنگاه های کوچک و متوسط و شیوه های ارتقاء آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش موج، قائم مقام وزیر در امور کسب و کار، جمعی از معاونان وزارتخانه، رییس اتاق ایران، دبیر کل اتاق تهران، تعدادی از نخبگان و سایر فعالان بخش خصوصی از جمله شرکت کنندگان در نخستین نشست اتاق فکر بودند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، اواخر شهریورماه گذشته از تشکیل سه اتاق فکر مجزا تحت عنوان صنعت، معدن و تجارت خبر داده بود.
مهدی غضنفری در این نشست در سخنانی با بیان اینکه از این پس جلسات اتاق های فکر در سه حوزه اصلی فعالیت وزارتخانه به صورت مستمر برگزار می شود، تصریح کرد: با حضور کارشناسان و نخبگان و استفاده از افکار و نظرات آنها می توان استراتزی های آینده در این حوزه ها را تبیین کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: از آنجایی که قرار است اتاق فکر محل تعاطی اندیشه ها باشد بنابراین نباید با ایجاد چارچوبی مشخص مانع اندیشیدن و ابراز نظرات کارشناسی شد.
وی متفاوت اندیشیدن و متفاوت نگاه کردن را جزو ملزومات اتاق فکر برشمرد و گفت: باید مسیری را دنبال کرد تا با بهره گیری از پشتیبانی علمی و تجربی، دیدگاه های کارشناسانه و تجارب راه حل های مطلوبی برای موضوعات مطرح شده ارایه شود.
غضنفری، تعریف وضع مطلوب و تشریح ویژگی ها و شرایط آن، تولید راه حل های فرضی، موضوع شناسی و اولویت گذاری، ایجاد تصویر یکپارچه و پرهیز از بخشی نگری، انتخاب و اولویت گذاری راه حل های اجرایی، پیشنهاد بهترین راه حل ها و تحلیل و بازخورد به مجریان و تولید خروجی را جزو انتظارات از اتاق فکر برشمرد.
وی همچنین درباره بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان موضوع نخستین نشست اتاق فکر اظهار داشت: برای درک شرایط و پیدا کردن راه حل باید شناخت دقیقی از شرایط موجود داشت.
بنگاه های کوچک و متوسط یا “SME” موسساتی هستند که با میزان متفاوتی از سرمایه و نیروی کار، حجم محصولات و یا … به عنوان اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی ایفای نقش می کنند.
غضنفری همچنین گفت: پس از بحث و بررسی محورهای مورد نظر در اتاق های فکر می توان آنها را در دو کمیته پایش حوزه تولید و همچنین کارگروه رفع موانع تولید نهایی و مصوب کرد.
تاثیر مسائل عمومی فضای کسب و کار بر روی بنگاه های کوچک و متوسط، ضرورت تدوین ساختارها و قوانین ویژه برای این بنگاه ها، توجه به تجارب کشورها در حوزه حمایت، کم توجهی اتاق های بازرگانی به بنگاه های کوچک و متوسط، پیشنهاد تبدیل صنایع کوچک و متوسط به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط، گسترش فرهنگ کار آفرینی توسعه بنگاه های بزرگی که می تواند حیات بنگاه های کوچک را تامین کند، ارتباط صنعت و دانشگاه، نبود فضای آموزشی برای تامین نیازهای اطلاعاتی، ضرورت آموزش های مدیریتی و شغلی از راه دور، افزایش قدرت رقابت برای بنگاه، ضرورت ارایه خدمات مشاوران و ضرورت تامین کارشناسان متخصصان از جمله محورهایی بود که در این نشست مطرح شد.
همچنین، تدوین برنامه جامع و ایجاد ارتباط میان واحدهای بزرگ و بنگاه های کوچک و متوسط، نبود
R&D دراین بنگاه ها ضرورت توجه به صادراتی کردن بنگاه ها، ایجاد پیوند میان صنایع بزرگ و کوچک، ضرورت اتخاذ نگاه واحد، ارایه تعریف دقیق از بنگاه ها، دسته بندی و ارایه تعریفی واحد از نگاه حمایتی، آموزش و فرهنگ سازی، بین المللی سازی بنگاه های کوچک و متوسط و سوق دادن حمایت بیشتر به سمت بنگاه هایی که می توانند توسعه پیدا کنند، دیگر موضوعاتی بود که شرکت کنندگان در این نشست در خصوص بهبود وضع بنگاه های کوچک و متوسط ارایه کردند.
سید مسعود موحدی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در سخنانی از تدوین نظام نامه اتاق فکر خبر داد.
در این نشست همچنین موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و شرکت شهرک های صنعتی گزارشاتی را درباره بنگاه های کوچک و متوسط ارایه کردند.