واحد آموزش اتاق لرستان برگزار نمود:


سمینار آموزشی رایگان “نحوه معرفی فرصت های سرمایه گذاری و مذاکرات بین المللی”


زمان: دوشنبه 25 بهمن 95


مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان


مدرس: مریم فرجی/ رییس گروه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

qlro_img_0515.jpg

 

5luz_img_0524.jpg

 

1eqn_img_0528.jpg

 

6rf9_img_0526.jpg

 

573k_img_0529.jpg

 

5t14_img_0531.jpg

 

vrjj_img_0532.jpg

 

l0xy_img_0539.jpg

 

s9sl_img_0540.jpg

 

f2hv_img_0541.jpg

 

x0zo_img_0542.jpg

 

oa34_img_0543.jpg

 

rfia_img_0544.jpg

 

wsap_img_0545.jpg

 

fwf8_img_0552.jpg