بعد از صدور و ابلاغ اعتبارنامه اعضا جدید هیات نمایندگان اتاق لرستان صورت گرفت:
در اولین جلسه هیأت نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی لرستان، که با تغییرات ۳۰٪ همراه بود، اعضای هیات رییسه به شرح ذیل و به اتفاق آرا برای مدت ۴ سال انتخاب شدند:

حسین سلاح ورزی – رییس

محمد خاکی – نایب رییس اول

احسان دارایی – نایب رییس دوم

احسان ناصر – عضو هییت رییسه وخزانه دار

ابراهیم اسفندیاری – عضو هییت رییسه ومنشی

 

#اتاق_بازرگانی_لرستان