در کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و کسب و کارهای دانش‌بنیان صورت گرفت:


معرفی شتابدهنده تخصصی انیمیشن بومی لرستان و استفاده از ظرفیت­های آن مرکز

 

برای دریافت صورتجلسه کمیسیون کلیک کنید