امور بین الملل

مقدمه:

فعالیتهای بین الملل اتاقها نقش بسیار مهمی در ارتقاء کسب و کار فعالان اقتصادی دارد و با افزایش تعاملات بین المللی میزان ارزآوری ، سطح اشتغالزایی ، سطح ارتباطات جهانی ، میزان بهره وری و میزان بهره برداری از فرصتهای بین المللی افزایش پیدا می کند.

امور بین الملل اتاق لرستان همواره در راستای گسترش و تحکیم روابط بازرگانی ، صنعتی، معدنی و کشاورزی با دیگر کشورها ، توسعه صادرات غیر نفتی و تقویت و حمایت از تولیدات واحدهای اقتصادی استان فعالیت نموده و در این راستا و متناسب با توانمندیهای اقتصادی-صادراتی استان اقدام به اعزام ، پذیرش هیاتهای تجاری -اقتصادی ، ارتباط  و همکاری مستمر با سفارتخانه های خارجی مقیم تهران و نمایندگی های ج.ا. ایران در دیگر کشورها و برگزاری همایشها و دوره های آموزشی متناسب با نیاز فعالین اقتصادی استان  نموده است .

اهداف:

  • اعزام فعالان اقتصادی به بازارهای هدف استان جهت بررسی بازار هدف و فرصت های موجود، شناسایی و شناخت رقبای بالقوه و بالفعل، آشنایی با قوانین و مقررات ،بررسی ظرفیت های فعالیت در خدمات و کالاهای مورد نظر، مذاکره با طرف های مناسب مربوطه،بازدید از امکانات طرف های تجاری و صنعتی،عقد موافقت نامه ها و یا قراردادها و نهایتا شروع یا گسترش فعالیت ها در بازارهای هدف
  • پذیرش هیات های اقتصادی از کشورهای هدف در جهت آشنایی بیشتر با توانمندیها و پتانسیل های اقتصادی و صادراتی استان و بستر سازی مساعد جهت فعال شدن و گسترش فعالیت فعالان اقتصادی در بازارها و زمینه کاری جدید
  • برگزاری همایشهای ملی و یا فراملی(علی الخصوص در جهت جذب سرمایه گذار خارجی در استان) ، مشارکت در همایشهای بین المللی،منطقه ای و کشوری با مشارکت فعالان اقتصادی استان
  • برگزاری یا مشارکت در نمایشگاههای بین المللی، منطقه ای و کشوری با مشارکت فعالان اقتصادی استان بنحوی که بتوان حداکثر بهره براری در جهت شناسایی توانمندی های تولیدی و خدماتی شرکتهای استان را از فضاهای نمایشگاهی بعمل آورد

امضاء یاداشت های تفاهم ، موافقت نامه های خواهرخواندگی و تفاهم نامه های اقتصادی،تجاری و صنعتی با کشورهای هدف استان