انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران فهرست نهایی کاندیداهای دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور را منتشر کرد.

انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران در پی اتمام کار شورای عالی نظارت بر انتخابات، فهرست نهایی کاندیداهای دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور را منتشر کرد.

به گفته جهانبخش سنجابی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، از میان 2 هزار و 119 نفر کاندیدای ثبت‌نامی، هزار و 323 نفر واجد شرایط حضور و رقابت در انتخابات 20 اسفند هستند.

فهرست کاندیداهای انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور از اینجـــا قابل دریافت است.