کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و کسب کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد فعالیت خود را با هدف پیگیری مطالبات و رفع مشکلات در حوزه فناوری اطلاعات و کسب کارهای دانش بنیان آغاز نموده است.

1- اعضاء کمیسیون