کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد فعالیت خود را با هدف پیگیری مطالبات و رفع مشکلات در حوزه صنعت و معدن آغاز نموده است.

1-اعضاء کمیسیون

2-برگزاری اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن در سال 95  مورخ 95/3/17