صدور کارت

راهنمای فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی حقیقی

مرحله اول :

مراجعه حضوری به اتاق بازرگانی : احراز هویت ،احراز صلاحیت ،مصاحبه حضوری ،آموزش کارت بازرگانی

پس از تایید ادامه مراحل

مرحله دوم :

بازدید محل فعالیت با موقعیت اداری،تجاری ، واحد تولیدی

مرحله سوم :

ثبت نام در سامانه جامع تجارت  https://www.ntsw.ir

نکات مهم برای ثبت نام در سامانه جامع تجارت  1.کد پستی محل زندگی صحیح وارد شود و با کد پستی دفتر کار یکی نباشد 2.سند مالکیت خط تلفن همراه به نام شخص باشد.در تمام سامانه ها آدرس محل فعالیت یکسان باشد.

مرحله چهارم :

بعد از ثبت نام  و ایجاد کلمه عبور به سامانه جامع تجارت، به حساب کاربری خودتان وارد شوید ،

کارت بازرگانی حقیقی

در صفحه اصلی یا  از منوی سمت راست ،گزینه عملیات پایه ، گزینه بارگذاری صلاحیت ها را انتخاب کنید،پنجره جدید باز میشود در زبانه دوم ، کارت بازرگانی را انتخاب نمایید  و بر روی دکمه در خواست صدور کارت بازرگانی کلیک نمایید .

مدارک لازم جهت ثبت در خواست کارت بازرگانی :

1- ثبت نام در سامانه امور مالیاتی جهت اخذ کد اقتصادی تا مرحله 45 ثبت شده باشد(برای اشخاص حقیقی انتخاب گزینه بازرگانان برای نوع اتحادیه صنفی الزامی است)

2- داشتن حساب جاری با دسته چک صیادی

3- تصویر سند مالکیت تک برگ  یا اجاره نامه با استعلام کد رهگیری دفتر محل فعالیت با موقعیت اداری (غیرمسکونی)

4- تصویر پلمپ دفاتر قانونی در سامانه اداره ثبت شرکتها

5- تصویر اظهارنامه ثبت دفتر بازرگانی (تجاری) در اداره ثبت شرکتها

6- تصویر گواهی عدم سوء پیشینه

7- تصویر مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم )

8- واحدهای تولیدی اضافه بر مدارک فوق

تصویر پروانه بهره برداری را بارگذاری کنند

پس از پر کردن فیلدهای اطلاعات خواسته شده با دقت و بارگذاری مدارک فوق در خواست خود را ذخیره و ثبت نمایید.

مرحله پنجم :

بررسی در خواست ثبت شده توسط کارشناس سازمان: استعلام های کد پستی ، هویتی ،سابقه چک برگشتی ،نداشتن بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی و صحت مدارک بارگذاری شده ،در صورتی که پرونده الکترونیکی ایراد داشته باشد ،پرونده را به متقاضی برگشت داده میشود و نقص آن را اعلام میکند ،پس از رفع نقص متقاضی ثبت مجدد را انجام خواهد داد ، بعد از تایید پرونده توسط سازمان صمت استان

پرونده بصورت الکترونیکی برای سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند ارسال میشود .

مرحله ششم :

پس از دریافت پیامک نام کاربری و رمز عبور سامانه اتاق به آدرس https://cscs.chambertrust.ir/login.do

وارد شوید و تکمیل اطلاعات و دریافت فرم ها و بار گذاری مدارک

1- تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی

2- تعهدنامه مبارزه با پولشویی

3- تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی چند ساله (مخصوص واحدهای تولیدی پنجساله )

4- روزنامه تاسیس و همه آگهی ها تغییرات شرکت (بصورت pdf)

5- اساسنامه شرکت (بصورت pdf)

6- مدارک شناسایی مدیرعامل  (شناسنامه -کارت ملی- پایان خدمت -مدرک تحصیلی)

7- کلیه مدارکی را که در سامانه جامع تجارت بارگذاری نموده اید در سامانه اتاق نیز باید باشند.

مرحله هفتم :

دریافت پرونده توسط کارشناس اتاق و بررسی پرونده

مرحله هشتم :

پس از تایید پرونده توسط کارشناس اتاق :

تحویل تصویر مدارک شرکت یا شخص حقیقی و اصل استعلام های دریافتی و اصل فرم های تعهدنامه

مرحله نهم :

پرداخت فیش های حق عضویت اتاق و سازمان صمت

بصورت پرداخت الکترونیکی یا بصورت فیش های واریز به بانک

مرحله دهم :

پس از تایید مالی و تایید نهایی پرونده ،کارت بازرگانی صادر و به آدرس محل فعالیت از طریق پست ارسال میشود .

لینک های مرتبط

سایت دریافت گواهی عدم سوپیشینه

سایت پلمپ دفاتر قانونی

اظهارنامه ثبت دفتر تجاری

ثبت نام کد اقتصادی در سامانه امور مالیاتی

مدارک لازم جهت اخذ کد کارگاه حقیقی و حقوقی

لینک دریافت استعلام کد رهگیری محل اجاره

آموزش تصویری ثبت در خواست کارت بازرگانی

آدرس کانال تلگرامی آموزش اتاق لرستان

آدرس کانال تلگرامی اطلاع رسانی اتاق بازرگانی لرستان

دانلود فایل PDF راهنمای کارت بازرگانی حقیقی

راهنمای فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی حقوقی

مرحله اول :

مراجعه حضوری به اتاق بازرگانی : احراز هویت ،احراز صلاحیت ،مصاحبه حضوری ،آموزش کارت بازرگانی

پس از تایید ادامه مراحل

مرحله دوم :

بازدید محل فعالیت با موقعیت اداری،تجاری ، واحد تولیدی

مرحله سوم :

ثبت نام در سامانه جامع تجارت  https://www.ntsw.ir

نکات مهم برای ثبت نام در سامانه جامع تجارت  1.کد پستی محل زندگی صحیح وارد شود و با کد پستی دفتر کار یکی نباشد 2.سند مالکیت خط تلفن همراه به نام شخص باشد.در تمام سامانه ها آدرس محل فعالیت یکسان و بر اساس روزنامه رسمی باشد.

مرحله چهارم :

بعد از ثبت نام  و ایجاد کلمه عبور به سامانه جامع تجارت، به حساب کاربری خودتان وارد شوید ،

کارت بازرگانی حقوقی

بعد از ورود به کارتابل  شرکت را معرفی میکنند ،بعد از آن پایه ورود  را به پایه حقوقی تغییر داده و با پایه حقوقی وارد میشوند

پس از آن بارگذاری صلاحیت ها را انتخاب و مدارک

1- ثبت نام در سامانه امور مالیاتی جهت اخذ کد اقتصادی تا مرحله 45 ثبت شده باشد(برای اشخاص حقیقی انتخاب گزینه بازرگانان برای نوع اتحادیه صنفی الزامی است)

2- داشتن حساب جاری با دسته چک صیادی

3- تصویر سند مالکیت تک برگ  یا اجاره نامه با استعلام کد رهگیری دفتر محل فعالیت( با شناسه ملی شرکت ) با موقعیت اداری (غیرمسکونی)

4- تصویر پلمپ دفاتر قانونی در سامانه اداره ثبت شرکتها

5- تصویر اظهارنامه ثبت دفتر بازرگانی (تجاری) در اداره ثبت شرکتها

6- تصویر گواهی عدم سوء پیشینه

7- تصویر مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم )

واحدهای تولیدی اضافه بر مدارک فوق

8- تصویر پروانه بهره برداری

9- داشتن کد کارگاه تامین اجتماعی الزامی است

10- حداقل سن 23 سال

را بارگذاری کنید و در خواست کارت بازرگانی را ثبت  و تایید نهایی کنید.

مرحله پنجم :

بررسی در خواست ثبت شده توسط کارشناس سازمان: استعلام های کد پستی ، هویتی ،سابقه چک برگشتی ،نداشتن بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی و صحت مدارک بارگذاری شده ،در صورتی که پرونده الکترونیکی ایراد داشته باشد ،پرونده را به متقاضی برگشت داده میشود و نقص آن را اعلام میکند ،پس از رفع نقص متقاضی ثبت مجدد را انجام خواهد داد ، بعد از تایید پرونده توسط سازمان صمت استان

پرونده بصورت الکترونیکی برای سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند ارسال میشود .

مرحله ششم :

پس از دریافت پیامک نام کاربری و رمز عبور سامانه اتاق به آدرس https://cscs.chambertrust.ir/login.do

واردشوید و تکمیل اطلاعات و دریافت فرم ها و بار گذاری مدارک

1- تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی

2- تعهدنامه مبارزه با پولشویی

3- تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی چند ساله (مخصوص واحدهای تولیدی پنجساله )

4- روزنامه تاسیس و همه آگهی ها تغییرات شرکت (بصورت pdf)

5- اساسنامه شرکت (بصورت pdf)

6- مدارک شناسایی مدیرعامل  (شناسنامه -کارت ملی- پایان خدمت -مدرک تحصیلی)

7- کلیه مدارکی را که در سامانه جامع تجارت بارگذاری نموده اید در سامانه اتاق نیز باید باشند.

مرحله هفتم :

دریافت پرونده توسط کارشناس اتاق و بررسی پرونده

مرحله هشتم :

پس از تایید پرونده توسط کارشناس اتاق :

تحویل تصویر مدارک شرکت یا شخص حقیقی و اصل استعلام های دریافتی و اصل فرم های تعهدنامه

مرحله نهم :

پرداخت فیش های حق عضویت اتاق و سازمان صمت

بصورت پرداخت الکترونیکی یا بصورت فیش های واریز به بانک

مرحله دهم :

پس از تایید مالی و تایید نهایی پرونده ،کارت بازرگانی صادر و به آدرس محل فعالیت از طریق پست ارسال میشود .

لینک های مرتبط

سایت دریافت گواهی عدم سوپیشینه

سایت پلمپ دفاتر قانونی

اظهارنامه ثبت دفتر تجاری

ثبت نام کد اقتصادی در سامانه امور مالیاتی

مدارک لازم جهت اخذ کد کارگاه حقیقی و حقوقی

لینک دریافت استعلام کد رهگیری محل اجاره

آموزش تصویری ثبت در خواست کارت بازرگانی

آدرس کانال تلگرامی آموزش اتاق لرستان

آدرس کانال تلگرامی اطلاع رسانی اتاق بازرگانی لرستان

دانلود فایل PDF راهنمای کارت بازرگانی حقوقی