صدور کارت

مدارک و مراحل اخذ کارت بازرگانی حقیقی و یا حقوقی

مرحله اول :

تنها مدارک لازم برای اخذ کارت بازرگانی

  • ارائه محل فعالیت مندرج در شناسه (کد یکتای درگاه ملی مجوزها)
  • تصویر مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
  • گواهی پلمپ دفاتر
  • اظهار نامه ثبت دفتر تجاری
  • گواهی عدم سوء پیشینه
  • حساب جاری دسته چک صیادی
  • ثبت نام کد اقتصادی و پرونده مالیاتی

مرحله دوم :

ثبت درخواست صدور کارت بازرگانی در درگاه ملی مجوزها

https://mojavez.ir/

مرحله سوم :

ثبت نام و ثبت درخواست صدور کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت ایران

  https://www.ntsw.ir

مرحله چهارم :

دریافت پرونده در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند

– تکمیل مدارک و ارسال به اتاق

https://sso.iccima.ir/Login/?returnUrl=https://cscs.chambertrust.ir/ssoLogin.html&type=1

مرحله پنجم:
پذیرش اتاق و شرکت در آزمون

https://elearn.iccima.ir/login/index.php

** تحویل مدارک و پرداخت حق عضویت

حق سازمان صمت
فیش ۴۴,۰۰۰ تومان
به حساب وزارت صنعت معدن تجارت
شماره حساب شبا
IR070100004066053101745976
شناسه واریز
370053166155066000000000000001
نزد بانک مرکزی ایران

پرداخت حق ورودی یک میلیون تومان
و حق عضویت سالانه اتاق دو میلیون تومان
جمعا به مبلغ سه میلیون تومان بصورت الکترونیکی بر
روی سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند
نکات مهم :
تولیدکنندگان می توانند کارت پنجساله اخذ نمایند .

لینک های مرتبط

سایت دریافت گواهی عدم سوپیشینه

سایت پلمپ دفاتر قانونی

اظهارنامه ثبت دفتر تجاری

ثبت نام کد اقتصادی در سامانه امور مالیاتی

مدارک لازم جهت اخذ کد کارگاه حقیقی و حقوقی

لینک دریافت استعلام کد رهگیری محل اجاره

آموزش تصویری ثبت در خواست کارت بازرگانی

آدرس کانال تلگرامی آموزش اتاق لرستان

آدرس کانال تلگرامی اطلاع رسانی اتاق بازرگانی لرستان