طی مراسمی از 9 صادرکننده نمونه استان لرستان تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خرم آباد ، طی مراسمی ظهر چهارشنبه با حضور مدیر کل دفتر بازرگانی عربی، آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، استاندار لرستان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان و رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد 9 صادر کننده نمونه لرستان تقدیر شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مراسم از صادرکننده های نمونه لرستان در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و بازرگانی تقدیر به عمل آمد.

حجت الله بیرانوند با اشاره به نام صادرکننده های نمونه لرستان در بخش های صنعت و معدن گفت: شرکت سیمان دورود با صادرات بیش از 11 میلیون دلار، شرکت داملران با بیش از 3 میلیون دلار، شرکت صبا ظرف آسیا با 2 میلیون دلار صادرات از جمله صادر کننده های نمونه در این بخش هستند.

وی ادامه داد: همچنین شرکت فارسیت دورود، شرکت آباد گوهره، شرکت آهک صنعتی و هیدراته لرستان و شرکت هارد پیچ از دیگر صادر کننده های نمونه در بخش صنعت و معدن بودند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان به صادر کننده های نمونه در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: شرکت پیشگامان صادرات صادر کننده نمونه در این بخش بوده است.

بیرانوند همچنین شرکت داروسازی اکسیر با بیش از 31 میلیون دلار صادرات را صادر کننده نمونه لرستان در بخش بازرگانی عنوان کرد.

وی همچنین از تقدیر از علیرضا پروین چگنی به عنوان طراح برگزیده بسته بندی کالا و همچنین محمد حسین موقتی به عنوان کارشناس منتخب کارخانه دارو سازی اکسیر در این مراسم خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خرم آباد ، طی مراسمی ظهر چهارشنبه با حضور مدیر کل دفتر بازرگانی عربی، آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، استاندار لرستان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان و رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد 9 صادر کننده نمونه لرستان تقدیر شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مراسم از صادرکننده های نمونه لرستان در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و بازرگانی تقدیر به عمل آمد.

حجت الله بیرانوند با اشاره به نام صادرکننده های نمونه لرستان در بخش های صنعت و معدن گفت: شرکت سیمان دورود با صادرات بیش از 11 میلیون دلار، شرکت داملران با بیش از 3 میلیون دلار، شرکت صبا ظرف آسیا با 2 میلیون دلار صادرات از جمله صادر کننده های نمونه در این بخش هستند.

وی ادامه داد: همچنین شرکت فارسیت دورود، شرکت آباد گوهره، شرکت آهک صنعتی و هیدراته لرستان و شرکت هارد پیچ از دیگر صادر کننده های نمونه در بخش صنعت و معدن بودند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان به صادر کننده های نمونه در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: شرکت پیشگامان صادرات صادر کننده نمونه در این بخش بوده است.

بیرانوند همچنین شرکت داروسازی اکسیر با بیش از 31 میلیون دلار صادرات را صادر کننده نمونه لرستان در بخش بازرگانی عنوان کرد.

وی همچنین از تقدیر از علیرضا پروین چگنی به عنوان طراح برگزیده   بسته بندی کالا و همچنین محمد حسین موقتی به عنوان کارشناس منتخب کارخانه دارو سازی   اکسیر در این مراسم خبر داد  .