💢 شماره جدید مجله “جهش نو” به صاحب امتیازی اتاق بازرگانی لرستان و مدیرمسئولی حسین سلاح ورزی منتشر شد …

“پرونده ویژه : آثار کرونا بر اقتصاد لرستان ”

این مجله درقالب 85 صفحه و 4 فصل با مطالبی از : حسین سلاح ورزی ، ابراهیم اسفندیاری ، بختیار رازانی، محسن غیاثوند، کامران سهرابی ، بهزاد خسروی آدینه وند ، ولی اله غلامی نجف آبادی، حسین جهانگیر، بهرام دلفان، علی صالح نیا، امیرعلی زهره نژاد، مسعود سعادت مهر، جبار علی زارع ممقانی، محسن صفایی، رازمیک مهرابیان، علی پیری، سعید میر، امید علی کرمی عالم، محمدرضا صفی خانی، نبی رضایی، شهاب آسترکی، آزاده شوشی زاده، رحیم چگنی، اسفندیار سالاروند، محمد علی هاشمی، منوچهر اسبکوه، مصیب گراوند، اعظم روانشاد، علیرضا دریکوند و… منتشر شده است .

#روابط_عمومی_اتاق_لرستان
👇👇👇👇👇

 

🇮🇷 @otaghkhd