به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ، سید موسی خادمی روز چهارشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی لرستان، گفت: ایجاد یک شرکت واحد برای مدیریت صادرات استان ضروری است تا از این طریق علاوه بر اتصال حلقه های مفقوده، زیرساخت های لازم برای پیگیری های استانی و ملی در این حوزه فراهم شود.

استاندار لرستان افزود: این شرکت باید با شناخت بالا از ظرفیت های استان در راستای توسعه و رشد صادرات گام بردارد.
وی با تاکید بر تعریف و تشریح راهبردهای صادرات گفت: بانک توسعه صادرات از منابع بالادستی استفاده می کند اما منابع بانک های استان ناچیز است.
استاندار لرستان با اشاره به منابع مالی ضعیف استان تصریح کرد: اعتبارات کمتری در این منطقه توزیع می شود که افزایش تخصیص به استان برای توسعه و پیشرفت آن ضروری است.
استاندار خطاب به اداره صنعت، معدن و تجارت لرستان ادامه داد: قرار بود سند توسعه صادرات استان با سه سناریو از جمله توجه به هدف‌گذاری کشور برای صادرات و مشخص کردن درصدی از این سهم برای استان، رشد صادرات متناسب با ضریب صادرات کشور و با شناسایی ظرفیت‌ها، این مهم تدوین شود. در مرحله بعد با کمک این سه روش، راهبردها را مشخص کنیم.

خادمی خواستار توجه ویژه به لرستان شد و گفت: بانک  توسعه صادرات باید منابع سهمیه بندی برای مناطق توسعه نیافته را در نظر بگیرد و هدف گذاری برای استان با رعایت معیارهای درست هزینه انجام شود.