شرایط پذیرش عضویت

الف: تابعیت ایرانی

ب: متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ج: داشتن کارت معتبر بازرگانی و یا کارت عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان

د: پروانه (مجوز) فعالیت از مراجع ذیصلاح برای سایر بنگاه های تجاری

ه: پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه

پیوندهای مرتبط
معرفی و اهداف کانون زنان بازرگان لرستان
سایت کانون زنان بازرگان استان لرستان
اساسنامه کانون زنان بازرگان ایران
شرایط پذیرش عضویت
ارتباط با ما